X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

از رضا شهابی و کارگران زندانی حمایت کنیم!

رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تنها به دلیل عضویت در این سندیکا و پیگیری مطالبات کارگری حدود پنج سال متحمل حبس شد. در اثر شکنجه در زندان دچار آسیب های جدی شد و از ناحیه گردن، کمر و پشت به شدت صدمه دید و یک بار از ناحیه گردن مورد عمل جراحی قرار گرفت. وی در اعتراض به محکومیت ناحقش به زندان، حدود شصت روز اعتصاب غذا کرد و نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. در نهایت با استقامت و مبارزه او و دیگر کارگران و همچنین همکارانش در سندیکای شرکت واحد به طور مشروط از زندان آزاد شد، اما اجازه بازگشت به کار به او داده نشد و بدین شکل به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار گرفت.

 

 اکنون بار دیگر حامیان سرمایه قصد دارند تا او را وادار به بازگشت به زندان کنند. تهدیدها و احضار او طی یک سال گذشته نتیجه نداد و مزدوران حکومتی تلاش دارند تا با تهدید "مصادره ی" وثیقه ای که برای آزادی رضا شهابی در گرو قوه فاسد قضائیه است او را در معذوریت اخلاقی صاحب وثیقه قرار دهند تا مجبور به بازگشت به زندان بشود. 

با انتشار خبر احتمال بازگرداندن رضا شهابی به زندان اعتراض به تصمیم رژیم اسلامی از طرف تشکلهای کارگری در داخل و خارج کشور آغاز شده و در حال افزایش است. رژیم اسلامی می داند که رضا شهابی تنها نیست و مورد حمایت تشکلهای کارگری در داخل و خارج از کشور است. بگونه ای که رژیم اسلامی برای خالصی از اعتراضات تشکلهای کارگری جهانی به دروغ اظهار داشته که رضا شهابی آزاد شده و به سر کار بازگشته است. 

بازگرداندن رضا شهابی به زندان از اعتراضات و اعتصابات روبه افزایش کارگری نخواهد کاست. مبارزات کارگری وابسته به افراد نیست و ریشه در حداقل دستمزدهای یک چهارم خط فقر، قراردادهای سفید امضا، فقدان حق تشکل و اعتصاب و کلا بی حقوقی طبقه کارگر ایران دارد. بازگرداندن رضا شهابی به زندان برای رژیم جمهوری اسلامی بدون هزینه نیست. نه تنها حمایت از رضا شهابی چند برابر خواهد شد، بلکه موج دیگری از مبارزه برای آزادی کارگران زندانی مثل مددی، بهنام ابراهیم زاده و ... به راه خواهد افتاد. تلاش برای آزادی کارگران زندانی مبارزه برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی را نیز تقویت می کند و به همین دلیل فعالین سیاسی و اجتماعی با حمایت از کارگران زندانی به آزادی عموم فعالین سیاسی کمک می کنند. 

اتحاد سوسیالیستی کارگری ضمن محکوم کردن اقدام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی به بازگرداندن رضا شهابی به زندان، حمایت کامل خود را از وی اعلام کرده و خواهان آزادی همه ی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی است.


 کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

 فوریه 2017

تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 22:12 | چاپ مطلب