نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!

شورای عالی کار و دولت اعتدال ضد کارگری امسال نیز با  اعلام ۱۴.۵ درصد “افزایش حداقل دستمزد”، یعنی از ٧١٢ هزار و ۴٢۵ تومان در سال ٩۵  به ۹٣۰ هزارتومان در ماه در سال ٩۶ ، مجددا زندگی میلیونها کارگر و خانواده های کارگری را “قانونا” به گرو گرفتند. سازماندهی مجدد یورش اقتصادی-سیاسی به طبقه کارگر، سازماندهی جنایت  سازمانیافته و گسترده علیه کارگران و فرزندانشان، و دوباره محکوم کردن طبقه کارگر به “زندگی  کردن” چهار برابر زیر خط فقر و گسترش دامنه مرگ و فلاکت به سازندگان جامعه است!  بر بستر عدم تشکل و اتحاد لازم در صفوف جنبش ما این جنایت هر سال تکرار میگردد، سال ٩۵  نیز همین یورش را سازمان دادند که به قیمت مرگ هزارها کارگر و فرزندان آنها تمام گردید. اعتراض سال گذشته ما به این تصمیم مشابه  و جنایتکارانه به هیچ وجه کافی نبود، از اینرو دولت و سرمایه داران توانستند بدون دردسر و گستاخانه تر در روزهای آخر اسفد ٩۵  زندگی و معیشت سال ٩۶  دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری را به عمق فقر و نابودی سوق دهند.

باید با جدیت بیشتری با اقدام و فراخوان مشترک و با به تحرک در آمدن کل طبقه علیه این تصمیم جنایتکارانه به میدان آمد. متن زیر فراخوانی بود علیه همین جنایت، علیه طبقه کارگر ایران، در اینجا توجه همه فعالین و جنبش را به آن جلب می کنیم:

به تصمیم  جنایتکارانه حداقل دستمزد سال ٩۵  اعتراض کنید!

 

در شرایطی که خط فقر نزدیک به سه و نیم میلیون تومان محاسبه شده بود، در شرایطی که  به درست چندین نهاد و تشکل کارگری خواهان حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان شده بودند، در شرایطی که موجی از اعتراضات کارگری برای افزایش حداقل دستمزد و گرفتن دستمزدهای معوقه و علیه بیکاری در اقصی نقاط ایران در جریان است، در شرایطی که آمار مرگ و میر کارگران، بیکاری، کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی ها  و تن فروشی و اعتیاد ناشی از تحمیل فقر و سرکوب به اوج خود رسیده است، در شرایطی که با رفع تحریمهای اقتصادی به جای ایجاد بهبودی در زندگی اقتصادی کارگران فقر و سرکوب بیشتری نصیب کارگران شده است، در شرایطی که جمهوری اسلامی در همین دوره پر تحرک اعتراضات کارگری، برای ایجاد ارعاب دهها کارگر را بازداشت و محاکمه و فعالین آن را به زندانها می فرستد، در شرایطی که جنایتکاران جمهوری اسلامی با راه انداختن هیاهو حول نمایش مسخره انتخاباتی شان توجه و فضای جامعه را از  مطالبات وحقوق دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری به درجه ای منصرف کردند.

سرانجام با کمال تاسف و در نهایت خونسردی امروز تصمیم به غایت جنایتکارانه و ضد انسانی دیگری علیه سرنوشت دهها میلیون انسان از جانب شکم سیرها و دولت سرمایه داران و زالو صفتان گرفته شد. با این تصمیم ضد انسانی  شوک بسیار بزرگ دیگری به طبقه کارگر ایران وارد گردید که نیاز به عکس العمل فوری و پاسخ جدی و متحد طبقه کارگر و رهبران آن دارد.

  جمهوری اسلامی از کانال “شورای عالی کار” ضد کارگری اش حداقل دستمزد کارگران را با “افزایش” ١۴ درصدی از ٧١٢ هزار و ۴٢۵ تومان سال جاری به ٨١٢ هزار و ١۶۴ تومان برای سال ٩۵ تعین کرد. این تصمیم شامل دستمزد سیزده میلیون کارگری که تحت پوشش “قانون کار هستند میباشد، مزد بقیه کارگران مراکز کوچک، که بالغ بر میلونها کارگر دیگر است، به مراتب برده وارتر است. کارفرما بدون هیچ محدودیتی از آن کارگران کار میکشد، اخراج میکند، مزدشان را نمی دهد و انواع سواستفاده ها و بی حرمتی ها علیه کارگران صورت میگیرد.

تصمیم جنایتکارانه حداقل دستمزد سال نود و پنج، امروز نوزدهم اسفند نود و چهار، از زبان شورای عالی کار و به عنوان نتیجه “مذاکره سه جانبه” رسما اعلام گردید. در حالی که چند ماه پیش دولت”اعتدال” از کانال وزیر کارشان اعلام کرده بودند که به حقوق کارگران هشتاد و پنج هزار تومان اضافه میگردد. همان وقت ما گفتیم  شورای عالی کار ابزار ضد کارگری و دست ساختی است که وظیفه محوری آن تدارک ملزومات “قانونی” و فضا سازی برای اجرای بدون دردسر تصمیم از قبل آماده دولت سرمایه داران می باشد. گفتیم نباید تصمیمات آن را برسمیت شناخت، مستدل کردیم که ادعای حضور “نماینده کارگر” و مذاکره “سه جانبه” در این نمایش ادعای به شدت عوامفریبانه و به هدف ساکت کردن طبقه کارگر ایران و به هدف دور زدن و عدم پذیرش مطالبات و نمایندگان واقعی طبقه کارگر ایران است. همه کارگران و تشکلها و نهادهای غیر دولتی طبقه کارگر به این ترفند ضد کارگری دولت سرمایه داران اسلامی واقف  بوده و هستند.

 جالب است که شورای عالی کار و وزیر دولت در پی این تصمیم جنایتکارانه شان  میگویند ” ما به این امر واقف هستیم و می‌دانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزدها زندگی سختی است”!. در حالی که  این اوباشان دولت “کلید” و اعتدال” و “خدمتگذار رهبری” میدانند که حقوق یک تا دو ماهه خودشان، که وظیفه ای جز مفتخوری و ویران کردن زندگی و عواطف میلیونها انسان کارگر و دزدیدن قانونی حقوق و دسترنج آنها را ندارند، برابر است با  دستمزد سالانه یک کارگر! عدالت واقعی و نفرت انگیز سرمایه داری و اسلامی همین است! وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت و “سربازان” ضد کارگر مدعی شده اند که “تمام تلاشمان بر این است که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی را ارتفا دهیم“!  بی شرمی هم حد و مرزی دارد جناب وزیر!

 دولتی که میخواهد پروژه “توافق برجام” و جذب سرمایه داران جهانی را با آماده کردن دهها میلیون نیروی کار ارزان، ماهانه دویست سیصد دلار، به سر آنجام برساند باید سفره بی رونق طبقه کارگر را بی رونق تر کند، اشک و درد و رنج چند برابر به منازل خانواده های کارگری در این ایام نوروزی هدیه دهد، باید برای یکسال  دیگر سرنوشت  بی سرنوشت میلیونها انسان شریف آن جامعه را چون برده در اختیار سرمایه داران داخل و خارج کشوری قرار دهند. باید جامعه کارگری را با مرگ و میر و گرسنگی و روانه شدن گسترده تر کودکان کار و کارتون خوابی مواجه کند، باید تا آخرین حلقه تحمیل گرسنگی و ریاضت اقتصادی به کارگر جلو برود تا هر تحرک و اعتراض و اعتماد بنفسی را از آن سلب کند. باید به همگان عادی جلوه دهند که جنایت بزرگی که در حق طبقه کارگر صورت می گیرد یک پدیده “طبیعی” است، برای “اقتصاد مقاومتی” است، برای “نجات کشور” و “میهن” و نجات بحران سرمایه داریشان است ! اما برای  تحقق همه این هدفهای ارتجاعی و ضد کارگری  این طبقه کارگر است که باید بیش از پیش هزینه کند و جان بکند!

 بدون تحمیل چنین جنایتی به طبقه کارگر ایران هزینه بیت رهبری، هزینه دولت و میلیونها مزدور سرکوبگر و تروریست، هزینه سرکوب جامعه و خود کارگران، هزینه زندان و زندانبانان و چوبه های دار و همچنین هزینه سرسام آور شراکت در جنگ  و تروریسم افسارگسخته و ویرانگر در چند کشور و غیره  را چگونه  میتوان تامین کرد؟ جمهوری اسلامی با سرکوب همه جانبه طبقه کارگر است که میتواند نفس راحت تری بکشد، تعرض و سرکوب طبقه کارگر پیش در آمد سرکوب و تعرض به کل جامعه است.

مردم شرافتمند، کارگران! به تصمیم جنایتکارانه حداقل دستمزد جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر ایران اعتراض کنید! این جنایت بزرگ و خفت آور را نباید بپذیریم!

رهبران کارگری، تشکلها و نهادهای دلسوز طبقه کارگر، کمونیستهای صفوف طبقه کارگر ایران! شما را فرا میخوانم متحدانه به میدان بیایید و علیه این تصمیم جنایتکارانه اعتراض کنید.

احزاب، نهادها، رسانه ها! به این جنایت بزرگ اعتراض کنید و صدای برحق طبقه کارگر ایران را وسیعا منعکس نماید.

کارگران تصمیم جنایتکارانه دولت و شورای عالی کار را نمی پذیرند!

سلام زیجی

١٩ اسفند ٩۴

٩ مارس ٢٠١۶

تاریخ ارسال: شنبه 5 فروردین 1396 ساعت 20:03 | چاپ مطلب