X
تبلیغات
زولا

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

رفقای کارگرچاره ما خودکشی نیست !

درگوشه و کنار و در خبرها آمده است که یکی ازرفقای کارگرکارخانه پارس خودرو به نام حسن قاسمی ۳۰ساله و دارای یک فرزند و ۱۲ سال سابقه کار، در محل کارش ، در کارخانه پارس خودرو با خوردن روغن ترمزدست به انتحار زده و ازقرارجان عزیزش از کف رفته است . بنا به گفته دوستان و همکاران این کارگر جان باخته ، فشردگی و شدت و سنگینی کار روزانه ، تهدیدهر روزه و مداوم عوامل کارفرما به اخراج و بیکار سازی ، جابجایی هر روزه از سا لنی به سالن تولید دیگر و در عین حال فقر و نداری از جمله عواملی بوده است که همه عرصه های زندگی را آنچنان برکار گر جان باخته تنگ کرده که به جان عزیزش پایان داده است .   سرمایه داری نظام خون و جنایت است . نظام سرمایه داری ستون و بنیادش بر مبنای فقر و گرسنگی و محرومیت همیشگی و روز افزون دریایی از کارگران و زحمتکشان و همه انسانهای شرافتمند است . درنظام فاسد سرمایه داری آن هم آمیخته با گند و کثافت و تعفن اسلامی ارمغان دیگری جز مرگ و نابودی برای ماجماعت کارگر و زحمتکشان متصور نیست . آنچه برای سرمایه داران و حکومت کارگزارشان و همه کاسه لیسان پادو درجه چندمشان اولویت و اهمیت درجه اول است سود و سود بیشتر و استثمار هر چه بیشتر و وحشیانه تر نیروی کار مفت و ارزان ما کارگران خاموش و بیصداست . سود و انباشت بی حد و حصر و هر روزه سرمایه به بهای تلاشی و انهدام و نابودی و خانه خرابی ما خانواده های کارگریست .۳۸ سال حاکمیت جنون آمیز حکومت اوباش اسلامی ، ۳۸ سال استثمار وحشیانه ما کارگران و بیحقوقی مطلق خانواده هایمان ، ۳۸ سال بیکاری و گرانی و فقر و فاقه و نداری ، ۳۸ سال گرسنگی و محرومیت وهیچ شدن همه امیال و آرزوها وخواسته های ابتدایی و انسانی ما کارگران و خانواده هایمان ، ۳۸ سال حاشیه نشینی درزاغه ها وحلبی آبادها و بیغوله های بی نام و نشان وفاقد امکانات زندگی آموزشی و بهداشتی و رفاهی و درمانی ، ۳۸ سال اخراج و بیکار سازی و دستمزدهای معوقه ، ۳۸ سال زندان و حبس و شلاق و پرونده سازی و پاپوش دوزی علیه همه ما خانواده های کارگری ، ۳۸ سال کابوس وهراس ورنج روانی شبانه روزی ما کارگران و… در مقابل این جهنم سیاه و آکنده ار فسادو تباهی که ازاعماق می جوشد ، دریایی از انباشت سرمایه های نجومی و بی حساب و کتاب ، خیل عظیم سرمایه داران بیکاره و مفتخور، گله های آخوندهای شکم چران و پدوفیل اسلامی ، ارتش و سپاه و بسیج ومجلس و جاسوس وهزار و یک پادو و مزدور و کارچاق کن های فاسد و بزدل و ریاکارو فرصت طلب و صف همه جنایتکاران حرفه ای و قاتل و بی آبرو و..
رفقای کارگر ! چاره ما خودکشی نیست . همه چیز را ما می سازیم . تولید که اساس و بنیاد اصلی تداوم همه عرصه های زندگیست نتیجه کار ماست . دنیا به کار ما آباد است و چرخ زندگی به نیروی لایزال کار ما می چرخد . نبض و شریان حیاتی زندگی در کارخانه ها ، درهمه مراکز تولیدی و صنعتی در دستان توانای ماست . ما خالق همه چیز هستیم و ما محروم شدگان از همه چیز . این دنیای تاریک اسارت و جهل و بندگی و استثمار شایسته ما نیست . این همه فقر و تحقیر و گرسنگی و محرومیت شایسته ما نیست . دنیا به نیروی ما و به کار ما بر دوام است . اگر کارخانه ها بخوابند ، اگر موتورها خاموش شوند ، اگر چرخها از حرکت باز ایستند و اگر ما همه رفقای کارگر، دست در دست هم به همراه خانواده هایمان به همراه همه دیگر کارگران بخشهای تولیدی درعرصه محلی و سراسری در مجامع عمومیان ، در شوراهایمان و در کمیته های اعتصابمان متحد شویم ،اگر اراده کنیم نخواهیم و بپا خیزیم ، مرگ سرمایه و حاکمان بیکاره و جانیان اسلامی فرا میرسد.

یاد عزیزرفیق کار گر جان باخته پارس خودروحسن قاسمی گرامی و عزیز است .


کامران پایدار

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 18:13 | چاپ مطلب