نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

طرح های رژیم اسلامی در مقابل اعتراضات گسترده کدامند؟

مقدمه:

وارد روز پنجم از اعتراضات گسترده مردم در ایران بر علیه رژیم جانی اسلامی سرمایه شده ایم. هنوز مردم نشان می دهند که اراده ندارند به خانه ها بازگردند و شهرهای بیشتری صحنه اعتراضات  و راهپیمائی های مردم است و متاسفانه رژیم هم شروع کرده به تیراندازی به مردم و کشتن تظاهر کنندگان.

تلاش رژیم به کمک کارشناسان خارجی برای کنترل بلاک و فیلترینگ مدیای الترناتیو تشدید شده و طبیعتا  استفاده از مدیا برای شناسائی و برنامه ریزی برای سرکوب در مرحله بعد. اینها قابل پیش بینی بود .  از سوی دیگر، مردم در حال بررسی دقیق متدهای رژیم هم در مقابله در خیابان هستند و هم اماده شدن برای ضربه زدن نظامی به رژیم. اطلاعات مهمترین عرصه این مبارزه پیچیده است. از هردو سو .

اراذل رژیم در حال عکسبرداری از رهبران اعتراضات هستند و مردم هم بطور متقابل در حال عکسبرداری و شناسائی اراذل رژیم.

این مبارزه ، فعالیت تکنیسینهای خود را می طلبد و مجدد به همه اون عزیزان که در راه ازادی دارند زحمت می کشند خسته نباشی می گویم.

پیشرفتهای بسیار خوبی طی چند روز گذشته در سنگر اعتراضات انجام شده که اخرینش اعلام معلمان برای اعتصاب سراسریست. همانطور که گفتم (۲) اعتصاب سراسری کلید مهم زدن رژیم است و جلو کشیدن اعتراضات به سطح یک قیام سازمانیافته. امید من اینست که سایر بخشهای طبقه کارگر بتوانند بسرعت به معلمان بپیوندند . این راه انقلاب است.

در این مقاله تمرکزم بیشتر روی متدهای رژیم اسلامیست و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت این رژیم در مقابله با انقلاب مردم:

(۱)رژیم اسلامی عامل ماندن بشار اسد و شکست انقلاب سوریه:

رژیم اسلامی نه فقط ضد انقلاب ۵۷ بود و نه فقط بارها اعتراضات مردم و جنبشهای ایران را طی ۴۰ سال گذشته سرکوب کرده بلکه نقش کلیدی در سرکوب قیام مردم سوریه در مقابل بشار اسد ایفا کرده. همانطور که بارها گفتم این رژیم یک امپراتوری منطقه ای است و تجارب بسیاری در سرکوب در سطح منطقه خاورمیانه دارد.

جنبش اعتراضی ایران باید این حریف را خوب بشناسد و متدهایش را بداند تا در مقابل بکارگیری این متدها دچار سورپرایز نشود و اچمز نشود.

در سوریه رژیم اسلامی کمک کرد تا دینامیزم اعتراضات مردم سوریه به یک جنگ داخلی فرسایشی تبدیل شود. جنگ فرسایشی که طبیعتا مردم عادی درش نمی توانند نقش بازی کنند و ارتشها و نیروهای مسلح و طبیعتا حکومتهای خارجی دستشان بازتر می شود برای حضو.ر نظامی .این شد که قیام مردم سوریه را به “خون کشیدند” و چنان چرخاندند که الان مردم سوریه به همان بشار اسد و “امنیتش” دل خوش باشند!

(۲)رژیم اسلامی و سرکوب اعتراضات سال ۸۸:

در مورد اعتراضات سال ۸۸ ، رژیم متد دیگری بکار برد. در اونزمان مردم را با انداختن “جناح موسوی” ابتدا دوشقه کرد و بعد دوران کوتاهی در خیابان عقب نشست و چون دید مردم دارند جدی می شوند بطور عکس العملی به سرکوب خیابانی و باز کردن زندانها و شناسائی پرداخت و بعد از یک دوره ترانزیشنال یکی یکی فعالین شناخته شده زا زندان کرد و شکنجه و بعد اعدام. همانطور که در مقالات قبل گفتم سرکوب اعتراضات ۸۸ تقریبا یکسال طول کشید.

جریان موسوم به “جنبش سبز” بهترین کمک برای تسریع سرکوب مردم بود.توهم پراکنی این جنبش و ایجاد تعلل در رادیکالیزه شدن اعتراضات سال ۸۸ نقش مهمی در بقای رژیم و پیروزی سیاست سرکوبش داشت.

رژیم اسلامی در جریان سرکوب جنبش سال ۸۸ متدهای پیچیده جنگ روانی جداسازی مردم بازی در بالا را بطور همزمان با ایجاد رعب و وحشت از طریق انتشار اخبار شکنجه در زندان کهریزک دنبال کرد .

(۳)رژیم اسلامی و اعتراضات کنونی:

نهادهای موازی اطلاعاتی و سرکوب رژیم اسلامی امروزه بسیار کارکشته تر هستند و از همتایان روسی و غربی خود هم استفاده می برند همینطور احتمالا اراذل سوریه ای و لبنانی و شاید کره شمالی! اینها همه تجارب خود و نیروهای خود را در سطوح مختلف در اختیار رژیم گذاشته اند.

با نگاهی به متد برخورد نهادهای رژیم و شخصیتهای رژیم در طی چند روز گذشته مشخص می شود که رژیم دارد فاز “مشاهده” و انتظار را در کنار  شناسائی می گذراند.

در بسیاری شهرهای کوچک حتی مراکز دولتی را مردم به سادگی مورد حمله قرار داده اند و رژیم از برخورد نظامی شدید تا اینجا عموما و بجز مواردی معدود خود داری کرده و حتی نیروهای خود را بیرون نیاورده. از دید من این بسیار اهمیت دارد که بفهمیم چرا و دست رژیم را بخوانیم در حرکتهای خود دقت بیشتر کنیم.

خیابانها بدست مردم است عموما و نیروهای رژیم چه شخصی و چه علنی بیشتر موضع دفاعی دارند راستی چرا؟

(۴)اهداف کوتاه مدت و بلند مدت رژیم در برخوردهایش به اعتراضات:

همانطور که گفتم رژیم اسلامی یک جنگ روانی بسیار دقیق را دارد پیش می برد با مرحله بندی معین.مثل طرح یک بازی شطرنج.

رژیم در مرحله اول فضا می دهد تا مردم و فعالین اجتماعی حشم خود را خالی کنند .این مرحله باعث می شود که بسیاری که افق جلوتری ندارند خسته شوند و به خانه برگردند.

طبیعی است در جریان جنبشهای اعتراضی اکثریت جامعه افق بلند مدت نداشته باشد و صبر رژیم خودش بعنوان یک غربال عمل می کند و اون اکثریت که وارد فضای احساسی شده اند و افق سرنگونی ندارند با خالی شدن خشم خود  و فشار مالی بروند دنبال کارشان و طی زمان اونها که می مانند عموما انها هستند که برخورد امنیتی می طلبند!

اگر خواننده به اظهارات رهبران رژیم دقت کند این متد را می بیند حتی اینها گفته اند که از اعتراض صلح جویانه مردم حمایت می کنند!

سود دیگر این فاز اینست که رژیم در مقابل فشار بین المللی قرار نمی گیرد و نشان می دهد که “صلح جوست”!

سود سوم ماندن در این فاز قطبی کردن جامعه است و فضا سازی و فرصت سازی برای فازهای بعدی

سود چهارم اینست که بتدریج با نشان دادن صحنه های اتش سوزی و درگیریها فضای داخلی و خارجی اماده می شود که رژیم مدعی شود برای “حفظ نظم” وارد عمل می شود!

(۵)ورود به صحنه بعنوان ناجی مردم و برگرداننده ارامش!

لذا بر خلاف انتظار مردم در خیابان ممکنست رژیم اسلامی مدتها “تحمل” کند و فضا بدهد.مواردی مشاهده شده که عوامل رژیم به محلات امدند و شیشه ماشینها را شکستند و رفتند! یعنی می خواهند جامعه را نسبت به “تظاهر کنندگان” عاصی کنند و انتظار در جامعه بسازند که “ارامش چیز خوبیست”!

خوب دقت کنید! همانکه در سوریه کردند! یعنی ساختن فضای مشکل برای جامعه و ورود بعوان فرشته ناجی صلح! این روانشناسی این رژیم است.نه سرکوب مستقیم!

وقتی فضا ساخته شد اراذل رژیم وارد خیابان و خانه ها می شوند و سرکوب فاز فیزیکی بخود می گیرد.

(۶)استراتژی خونپاشی در صورت شکست تاکتیکهای بالا:

اگر تاکتیکهای گفته شده عمل نکرد و حامعه مصمم بودن خود را نشان داد اگر اعتراضات به فاز اعتصاب عمومی رشد کند رژیم بی تردید وارد فاز سازماندهی نظامی و ایجاد فضای جنگی خواهد شد.در این فاز جامعه را تهدید می کند که مدنیت را هدف قرار می دهد.

زندگی معمولی را غیر ممکن می کند .برق وآب و  رفت و امد و ارتباطات را می بندد و مردم را زیر فشار شدید روانی می گذارد تا اتحادشان از هم پاشیده شود.

حامعه و طبقاتش در این فاز نمی تواند در بلند مدت یکپارچه بماند.طبقات و اقشار مختلف تجزیه می شوند و این امکان ماندن و بازسازی برای رژیم فراهم می اورد.

اینها بطور خلاصه طرح های رژیم اسلامیست.خلاصه اینکه رژیم اسلامی این نیست که مردم الان شاهدند!

اما در مقابل این تاکتیکها و استراتژیها چه باید کرد؟ چگونه این اگاهی می تواند به مردم و ازادیخواهان کمک کند تا انقلاب را جلو ببرند؟

در مقالات بعدی من تلاش می کنم به برخی از این موارد برگردم و دنبال پاسخ باشم.

منابع بیشتر:

(۱)فراخوان به همه احزاب و سازمانها و منفردین چپ برای تشکیل شورای رهبری انقلاب

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=65987

(۲)پیش بسوی سازماندهی برای اعتصاب عمومی!

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 12 دی 1396 ساعت 15:29 | چاپ مطلب