X
تبلیغات
رایتل

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

عناوین آخرین یادداشت‌ها

 • از: شاهرخ زمانی به: سندیکا های کارگری فرانسه (چهارشنبه 2 فروردین 1391 09:29)
  موضوع : گزارش وضعیت و تقاضای کمک کارگران سندیکاهای فرانسه درود بر شما من شاهرخ زمانی این نامه را از زندان مرکزی تبریز برای شما دوستان سندیکایی خود می نویسم من عضو هیئت مؤسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان در تهران هستم که در تاریخ 8/6/2011 توسط مأموران وزارت اطلاعات در تبریز دستگیر شدم ،مدت 4 ماه در بدترین شرایط تحت...
 • زنان افغانستان با خودسوزی پیام خود را میرسانند! (پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 21:59)
  افغانستان بدترین محل در جهان برای زن بودن است. اینرا تنها گزارشات هر سالۀ سازمان ملل نه بلکه حوادثی که هر چند گاه توسط میدیا منعکس میگردد، ثابت میسازد. ماه و هفته یی نیست که گزارشی از یک خودسوزی و یا قتل فجیعانۀ یک زن یا به دلیل ازدواج اجباری و یا عدم فرمانبرداری از شوهر یا اقارب وی، منتشر نگردد . چندی قبل زن نوجوانی...
 • جنبش توده ای اخیر و نقش زنان (چهارشنبه 17 اسفند 1390 00:49)
  جنبش توده ای که سال گذشته شروع شد و تمام طبقات و اقشار جامعه را در بر میگرفت، با اعتراضات و تظاهرات عظیم خیابانی پایه های حکومت سی ساله دیکتاتوری سرمایه اسلامی را به لرزه در آورد زمانی به اوج خود رسید، که مردم به خشم آمده در صحنه های وسیعی ظاهر شده و انزجار و نفرت خود را با دادن شعار و حرکتهای تهاجمی بر علیه سرکوبگران...
 • وضعیت زنان کارگر در ایران (سه‌شنبه 16 اسفند 1390 23:30)
  در ایران با انکشاف نظام سرمایه داری ، زنان مجبور به کار مزدی در خارج خانه و خانواده گردید ند، نیمی از جمعیت ایران، و به همین نسبت نیمی از نیروی فعال، را زنان تشکیل می دهند. شرایط ورود زنان به بازارهای کار بعد از دههً چهل، و غالب شدن شیوه تولید سرمایه داری در ایران، مهیا گشت. نیاز بازارهای کار به نیروی کار ارزان، زنان...
 • ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب 1357 (سه‌شنبه 16 اسفند 1390 21:33)
  روﻧﺪ ﺣﻮادث در اﻳﺮان ﭼﻨﺎن اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ و ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺎن ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎل، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺎن را در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ . زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺎ ﺟﻮش و ﺧﺮوش در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ هاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎهنشاهی دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، و ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دادن هر ﭼﻪ – ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ هوﻳﺖ...
 • ٨ ﻣﺎرس وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻧﺎن اﻳﺮان در ﺳﻪ دهﻪ اﺧﻴﺮ (سه‌شنبه 16 اسفند 1390 18:24)
  اﻣﺴﺎل در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ 8 ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن، ﻣﯽ روﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮج دوﻣﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدﻩ اﯼ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ . ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺧﻮد در ﺻﻔﻮف اوﻟﻴﻪ رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎف وﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ . ﺣﻀﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮ و همه ﺟﺎﻧﺒﻪ زﻧﺎن در ﺻﺤﻨﻪ هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و...
 • کارگران راهی زندان می شوند،عامل نهاد امپریالیستی به نمایندگی فعالین کارگری جایزه می گیرد! (پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 00:27)
  طی یک دهه که جنبش کارگری برای دفاع از منافع خود بیش از گذشته در جدال با سرمایه‌داران قرار دارد، شاهد بوده‌ایم که بسیاری از فعالین و پیشروان‌اش راهی زندان شده و یا تحت تعقیب و پی‌گرد قرار گرفته‌اند. در همین رابطه و در یک دهه‌ی گذشته بسیاری از کارگران از کار اخراج و دچار مشکلات اقتصادی مضاعفی شده‌اند؛ برخی اعضای سندیکای...
 • اطلاعیه رضا شهابی درباره ی جایزه ی حقوق بشر – اطلاعیه شماره 16 کمیته دفاع (شنبه 1 بهمن 1390 13:22)
  شنیده ام جایزه ای با عنوان حقوق بشر در حوزه ی کارگری به نام من اعلام و به شخصی به نام «مهدی کوهستانی» تحویل شده است. لازم میبینم به اطلاع عموم برسانم که نه بنده و نه هیچ یک از اعضای خانواده و نیز دوستانم که باور به استقلال کارگری دارند، در جریان این اتفاق نبوده ایم. همچنین لازم به توضیح است که «مهدی کوهستانی»1 نه...
 • اعلام حمایت تشکل ها و جمع های کارگری ایران از «کمیته دفاع از رضا شهابی» (پنج‌شنبه 8 دی 1390 12:20)
  اعلام حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی رضا شهابی از فعالین سرشناس جنبش طبقه کارگر، بیش از 19 ماه است که فقط به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود و هم طبقه‌ای‌هایش در زندان به سر می‌برد. رضا شهابی در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش به مدت یک ماه اعتصاب غذا کرد که با درخواست فعالین جنبش کارگری، به اعتصاب غدای خود...
 • در دفاع از ارزش‌ها و پرنسیب‌های انقلابی و کمونیستی به‌پا خیزیم (سه‌شنبه 15 آذر 1390 19:49)
  نگاهی به برخوردهای نادرست بهرام رحمانی بر علیه رفقای اتحاد سوسیالیستی کارگری بنفشه کمالی 7 نوامبر 2011 مهمتر، دردناکتر و غیر قابل قبول تر از همه، سکوتِ کشنده و اعتراض نکردنِ تقریبا دسته جمعیِ افراد، سازمانها و تشکلات چپِِ انقلابی و سوسیالیستی، نسبت به حمله های کینه جویانه ،اتهامات و تخریبِ شخصیتِ رفقا ایرج آذرین و رضا...
 • اعلام تشکیل «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» (یکشنبه 13 آذر 1390 23:26)
  رونوشت به کارگران، تشکل‌های کارگری، رسانه‌ها و مسئولان قضایی کارگران، مردم و وجدان‌های بیدار! رضا شهابی کارگر و عضو هیأت‌مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد از تاریخ 22 خرداد 1389 به مدت 19 ماه است که به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات خود و کارگران در زندان اوین تهران، دربند است. رضا اکنون ناراحتی و نارسایی در کبد و کلیه...
 • نیاز جنبش کارگری کدام است (2) (پنج‌شنبه 3 آذر 1390 14:17)
  توضیح: در بخش اول این مقاله، مطلب «پیرامون مسایل و معضلات جنبش کارگری امروز» که «چکیده ی بحث و تبادل نظر عده ای (12 نفر) کارگر شاغل و بازنشسته ای است که سال های طولانی در بخش های مختلف صنعت کار و زندگی کرده اند» را معرفی کردیم و اقدام آنها را برای باز کردن این بحثها ارج گذاشتیم و ملاحظات خود را برای غنای بیشتر این...
 • نجات جامعه در گرو مبارزات کارگری است.. (سه‌شنبه 1 آذر 1390 22:38)
  رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی از هر ترفندی برای سرکوب مبارزات طبقه کارگر استفاده می کند و با توصل به تمام ابزار ودستگاه های سرکوبگر خود دست به حمله گسترده علیه فعالین کارگری زده است. تشکلهای کارگری بدون هیچ تاملی سرکوب می شوند، رهبران کارگری که تنها بخاطر منافع بحق کارگران مبارزه می کنند به جرم های: «اخلال علیه امنیت و...
 • طبقه کارگر در امریکا بر می خیزد؟ (دوشنبه 16 آبان 1390 20:52)
  چهارشنبۀ گذشته، دوم نوامبر، در اوکلند (Oakland)، شهری بندری در ایالت کالیفرنیا، دهها هزار نفر به اعتصاب عمومی دست زدند. آخرین اعتصاب عمومی در امریکا شصت و پنج سال پیش، در 1946، و از قضا در همین شهر اوکلند روی داده بود. اعتصاب عمومی اوکلند در ادامۀ جنبشی برگزار می شود که اکنون در امریکا و جهان به «جنبش اشغال» مشهور شده...
 • فعالین سوسیالیست و کار مخفی (جمعه 13 آبان 1390 22:10)
  خیزش عمومی مردم در سال 88 یک فرصت طلائی بود که جنبش سوسیالیستی از دست داد! در این یکسال انبوه عظیمی از مردم روزانه در تظاهرات خیابانی فعال بودندامکانات خوبی وجود داشت برای متشکل شدن و برای متشکل کردن. زمانیکه هر روزه مردم یکدیگر را در خیابانها ملاقات میکردند با برنامه ها و مشکلات کم و بیش مشترک. در شرایطی که بسیاری از...
 • نبض جنبش کارگری ایران در ماهشهر می‌زند (سه‌شنبه 3 آبان 1390 19:18)
  پس از سالها جنبش کارگری ایران شاهد مبارزات هماهنگ، متحدانه و سازمان یافته فرا کارخانه‌ای کارگران رشته پتروشیمی بود. این مبارزات که بیش از ده هزار کارگر کارخانجات مختلف پتروشیمی در شهرهای مختلف در آن شرکت داشتند خواهان برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری بودند. در هفتم اسفند سال گذشته (1389) با اعتصاب1400 نفر از کارگران...
 • بهرام رحمانی زیر آوار دروغ‌های خودش مدفون شد! (دوشنبه 2 آبان 1390 19:44)
  آقای بهرام رحمانی در زیر آوار سنگین دروغ‌های خودش مدفون شد. ایشان دو روز متوالی (یکشنبه 17 و دوشنبه 18 مهر) هر روز اطلاعیه‌ای داد و در هر دو نوشت که با این نوشته از کمپین هرزه‌گویی به اتحاد سوسیالیستی کارگری دست برمی‌دارد! ما هیچگاه مایل نبودیم با آقای رحمانی طرف بحث شویم، و علل سیاسی‌ای که ما را واداشت این بار به...
 • نـیـاز جـنـبـش کـارگـری کدام است ؟ (یکشنبه 1 آبان 1390 17:08)
  مطلب "پیرامون مسایل و معضلات جنبش کارگری امروز" که "چکیده ی بحث و تبادل نظر عده ای (١٢ نفر) کارگر شاغل و بازنشسته ای است که سال های طولانی در بخش های مختلف صنعت کار و زندگی کرده اند" یکی از جدی ترین نوشته هایی است که پس از عروج اعتراضات مردم ایران در تابستان ١٣٨٨ توسط فعالین جنبش کارگری داخل منتشر...
 • خلاف جریان دو خردادی می‌شود اما ساسی‌مانکن انقلابی (جمعه 29 مهر 1390 22:11)
  چندی پیش، سیاوش دانشور مطلبی نگاشته است تحت عنوان ادعای کذب و منابع کذب تر، که شاید بنای انتقاد به ما یعنی اتحاد سوسیالیستی کارگری را داشته است، اما سیل اتهام زنی در این به ظاهر نقد سیاسی نیز سر پایانی ندارد، حزبی که در ابتدای پیدایش خود بنا بود از سنت فحاشی و لجن پراکنی خود انتقاد کرده و از آن دوری نماید (رجوع گردد...
 • «حمایت از مبارزات و خواست‌های به حق کارگران پتروشیمی ماهشهر، حمایت از جنبش کارگری است» (شنبه 23 مهر 1390 23:27)
  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بنا به گزارش دریافتی، کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر پس از پایان مهلت اعلام شده برای لغو کار شرکت‌های پیمانکاری ، که در روزهای پایانی اعتصاب کارگران این شرکت در فروردین ماه سال جاری، از جانب کارفرمای شرکت (مدیرعامل) و برخی مقامات و مسئولین ماهشهر ( فرماندار شهر) به...
 • یک کارگر زیر فشار جنایت سرمایه خود را کشت! (جمعه 15 مهر 1390 23:13)
  راه مقابله با شدت استثمار، جنایت و کارگرکشی سرمایه این نیست که کارگران یکی، یکی با دست خویش خودکشی کنند، اما وقتی که طاقت ها طاق می شود، وقتی که ابعاد سبعیت سرمایه تمامی مرزهای تصور را پشت سر می گذارد، زمانی که برودت بیش از حد دلمردگی و نومیدی، آتشفشان خشم و قهر و انفجار برده مزدی را به انجماد می کشد، وقتی که کارگر...
 • یک قرن مبارزه ی طبقاتی (چهارشنبه 23 شهریور 1390 00:07)
  برای اون دسته از دوستانی که تمایل به مطالعه ی کتاب دارند و دوست دارند در مورد نظام اقتصادی ایران در چند دهه گذشته بیشتر بدانند پیشنهاد میکنم این کتاب که بصورت پی دی اف در اختیارتون میگذارم را دانلود و مطالعه کنند. نام کتاب: یک قرن مبارزه ی طبقاتی نویسنده: محمدحسین مهرزاد تعداد صفحات: 247 دانلود
 • شروع وبلاگ (یکشنبه 20 شهریور 1390 21:43)
  سلام.. "این پست صرفاً برای آغازِ این وبلاگ است" بعد از مدت ها تصمیم گرفتیم فعالیت هامونو در جهت زندگی در جامعه ای بهتر به جامعه ی مجازی هم بکشونیم. ما بدنبال زندگی در جامعه ای بدور از سرمایه داری و بورژوازی ، در جامعه ای که کارگر به حق و حقوق خود دست پیدا کند ، جامعه ای که به زنان حق برابر با مردان داده شود...
( تعداد کل: 353 )
<<   1      ...      8     9     10     11      12   
صفحات
( تعداد کل: 353 )
<<   1      ...      8     9     10     11      12   
صفحات