نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن


در اعتراض به دستگیری محمود صالحی

روز شنبه ششم آبان، محمود صالحی، فعال سرشناس جنبش کارگری ایران هنگامی که پس از انجام دیالیز کلیه از بیمارستان خارج میشد، توسط مامورین اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به دادگاه اجرای احکام و ابلاغ یکسال حکم، به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. ماموران وزارت اطلاعات روحانی با آگاهی کامل از بیماری محمود صالحی و نیاز وی به مراقبتهای ویژه برای معالجه و کنترل بیماریش در بیرون زندان، او را روانه زندان کردند. 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 20:58 | چاپ مطلب

رژیم سرمایه داری اسلامی مسئول مرگ محمد جراحی

محمد جراحی دیروز، پنجشنبه در بیمارستان شهدای تجریش در گذشت و امروز جمعه، 14 مهر 1396 (ششم اکتبر 2017)در گورستان وادی رحمت تبریز، خانواده، آشنایان، فعالین سیاسی، اجتماعی و کارگری با محمد جراحی وداع کردند و سپس بر سر مزار شاهرخ زمانی یار دیرینه اش رفتند که در سال 94 در همان گورستان به خاک سپرده شده است. محمد جراحی چهره شناخته شده جنبش کارگری، نقاش ساختمان، عضو سابق کمیته پیگیری و عضو سندیکای نقاشان ساختمانی بود. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 15 مهر 1396 ساعت 16:45 | چاپ مطلب

قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، دیروز، چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 9  اوت 2017 مجددا زندانی شد. بهانه این بار باقی ماندن سه ماه از دوران محکومیتش بود.

 رضا شهابی 22 خردادماه 1389 در حین کار توسط مزدوران وزارت اطلاعات دستگیر شد. در بیدادگاه قوه فاسد قضائیه به دلیل عضویت در سندیکای کارگران واحد و دفاع از حقوق کارگران به شش سال زندان، هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی محکوم شد. وی را 19 ماه در انفرادی 209 اوین نگه داشتند. رضا شهابی در اثر شکنجه از ناحیه گردن و کمر شدیدا آسیب دید و دو بار از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت.  


ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 16:57 | چاپ مطلب

زلزله سیاسی و آمادگی جنبش کارگری

شکافها در حاکمیت به شکل بیسابقه ای دهان باز کرده و بازار علت یابی آن گرم است. مبلغان مدافع روحانی ابتدا علت را عصبانیت طرف بازنده دانستند و در راستای “نرمالیزاسیون” حتی بر تقلبهای آشکار طرف مقابل تاکید نکردند. این پشیمانان از اعتراضات ۸۸ که به رژیم اسلامی ضربات اساسی زد، پذیرفته اند که تقلب بخشی جدایی ناپذیر از سیستم انتخاباتی رژیم اسلامی است. اینها درباره تقلب مقالات تحلیلی با اتکا به آمار وزارت کشور نوشتند که فاقد هر نوع اعتراض و انتقاد به تقلب بود تا نشان دهند که این بار تقلب به چه شکل مشخصی انجام شده است و طبعا تنها جهت اطلاع. 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 11:43 | چاپ مطلب

حداقل دستمزد و آرایش گرایشات جنبش کارگری!

مبارزه بر سر افزایش دستمزد همیشه یک رکن اصلی در مبارزه بین کار و سرمایه بوده و خواهد بود. تا زمانی نظام کاپیتالیستی وجود دارد این مبارزه نیز ادامه خواهد داشت. جنبش کارگری ایران نیز همواره و به فراخور شرایط و تناسب قوا این مطالبه را در مبارزات خود در دستور کار داشته است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 00:54 | چاپ مطلب

حرکتهای اعتراضی مردم به جان آمده علیه چپاول و سرکوب آخوندی در مشهد، مشکین شهر و بهبهان

روز یکشنبه گروهی ازکارگران نیبُر‌ مجتمع کشت‌ و صنعت هفت تپه خوزستان در اعتراض به واریزنشدن حق بیمه در محوطه کمپ نی برها تجمع کردند.

هم‌چنین کارگران شهرداری مشکین شهر و کارگران پیمانی شهرداری بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و نداشتن امنیت شغلی در این شهرها اعتراض کردند.

یک عضو مجلس آخوندی از خوزستان گفت:‌پساب های سمی پتروشیمی ماهشهر به رودخانه ها می ریزد که زمینه ساز ابتلا به انواع سرطان هاست. وی گفت فعال کردن مراکز تصفیه پساب از سوی صنایع پتروشیمی ماهشهر جدی گرفته نمی شود, عباس پاپی زاده افزود:‌ علیرغم طرح این مسئله ، دولت و سازمانهای مختلف از جمله وزارت نفت ، سازمان محیط زیست و غذا و دارو هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده اند.


ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 20:46 | چاپ مطلب

تغییر قانون کار و قراردادهای دائما موقتی!

ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ دولت روحانی ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان، ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ و چپ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺟﺪاﻟﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ هم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻤﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. مبارزه جنبش کارگری ایران با اولین پیش نویس قانون کار اسلامی از پائیز ۶۱ آغاز شد و رژیم اسلامی بناچار آنرا پس گرفت. زیر فشار اعتراضات گسترده کارگران، رژیم اسلامی لوایح دوم و سوم را نیز پس گرفت. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر فعلی که در سال ۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و از سال ۷۰ به اجرا گذاشته شد چهارمین لایحه کار بود. ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ جنبش کارگری ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم قانون کار را رد کرد و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ “ﺑﻮﺗﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ” گذاشت. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و پنج ﺳﺎل از اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻓﺎع ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ از بخشهایی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دولت روحانی دﻳﮕﺮ هیچ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻧﺪارد. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 13 آبان 1395 ساعت 14:24 | چاپ مطلب

کشتار ۶۷ و پنهان ماندن ماهیت طبقاتی جنایات رژیم اسلامی

خمینی با چند سطر، فرمان کشتار هزاران زندانی سیاسی را در تابستان ۶۷ صادر کرد. این زندانیان سیاسی از کشتارهای وسیع پس از سی خرداد ۶۰ جان بدر برده بودند، بسیاری با سپری شدن دوران محکومیت شان آزاد نشده بودند و بعضا حتی در بیدادگاههای رژیم اسلامی هنوز محاکمه نشده بودند. هیات مرگ، این آدمکشان بله قربان گو، اوامر خمینی را بدون چون و چرا اجرا کردند و دهها هزار نفر را در کمتر از دو ماه کشتند زیرا از نظر این جانیان از خمینی که نباید سند و مدرک خواست. منتظری در جلسه با هیات مرگ بر فقدان سند و مدرک جدید برای تجدید محاکمه زندانیان سیاسی و تغییر حکم آنها پافشاری دارد و آنرا باعث بی اعتباری دستگاه قضایی رژیم اسلامی می داند. از این طریق منتظری محاکمات چند دقیقه ای و اعدام های دسته جمعی خلخالی، حاکم شرع منصوب خمینی در ترکمن صحرا و کردستان را از پرونده جنایات رژیم اسلامی حذف می کند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 00:26 | چاپ مطلب

نگاهی سوسیالیستی به مبارزاتِ جنبش کارگری در ایران

 سمت گیریِ رادیکال و سوسیالیستی یکی از موضوعات مهم در جنبش کارگری است و در خطوطِ زیر با توجه به وضعیتِ جنبش در ایران، این مقوله در ارتباط با مطالبات دمکراتیک و اهدافِ سوسیالیستی بررسی میشود. خطوطِ زیر حول محور  دو مولفهِ مرکزی (الف) حمایت از مطالباتِ عامِ دمکراتیکِ کارگری و (ب) همبستگیِ نظری و سیاسی با گرایش های رادیکال و سوسیالیستی نوشته میشود. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 11 اردیبهشت 1395 ساعت 21:20 | چاپ مطلب

میان دو حق برابر…(دربارۀ حداقل دستمزد و فریبرز رئیس دانا)

در بین فعالان جنبش کارگری و چپ، بحث بر سر میزان حداقل دستمزد قطبی شده است. در همه جای دنیا هم، در کشورهایی که اتحادیه ها و کارفرماها بر سر دستمزد قرارداد دستجمعی امضا می کنند، همیشه تخمین های متفاوتی از میزان حداقل دستمزد ارائه می شود و همیشه این واقعیت مایه بحث و جدل می شود. شرایط ایران اما بسیار متفاوت است، و همین شرایط متفاوت به مباحثه بر سر حداقل دستمزد جایگاه بمراتب مهم تری می دهد. من در انتهای مطلب به این نکته باز خواهم گشت، اما لازم است با این تأکید آغاز کنم که به نظر من تنها یک بحث عمیق تر نظری بر سر مبانی تعیین این ارقام می تواند به ترسیم افق مبارزاتی کارگران ایران فایده ای برساند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 فروردین 1395 ساعت 21:31 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 56 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات