نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

ربیعی وزیر کار:عده ای “به ناحق تحت بیمه کارگران ساختمانی” بودند که حذف شدند!
به گفته اکبر شوکت رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیمه نزدیک به ٣٠٠ هزار کارگر غیر ساختمانی قطع شده. برابر آمارها بیش از ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. بنابر ادعای وزارت کار و سازمان تامین احتماعی نزدیک به یک میلیون نفر کارت مهارت داشته و در سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کرده اند. اینکه این تعداد از کارگران چقدر بیمه و تحث پوشش خدمات بیمه ای هستند، خود زیر سوال است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 ساعت 21:23 | چاپ مطلب