نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

مبارزه برای تغییر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر یک خواست سیاسی ـ طبقاتی است

ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۹٫ ۸٫ ۱۳۶۹ به ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎمرﺳﯾده اﺳت ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون کار توسط مجموعه‌ای مرتجع، دزد ، ادمکش ، قاتل و تروریست در راﺳﺗﺎی ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﺳرﻣایه د اری اﯾران و به حمایت از کارفرمایان تنظیم و ﺗدوﯾن ﮔردﯾده اﺳت در حقیقت قانونی است که مجموعه‌ای پاسدار و بسیجی و حزب الهی و آخوند در راستای منافع خود آن را تدوین کرده‌اند که ھﯾﭻ رﺑطﯽ به ﮐﺎرﮔر وﺣﻘوق ﮐﺎرﮔر و خواست و مطالبات کارگران  ﻧدارد 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 آذر 1396 ساعت 19:57 | چاپ مطلب

شروع یک نبرد طبقاتی واقعی حول تعین حداقل دستمزد سال ٩٧

دو هفته است کمپین “زود هنگام” رسمی دولت ضد کارگری “اعتدال” علیه طبقه کارگر و تحمیل  و سازماندهی مجدد یک جنایت بزرگ تاریخی دیگر تحت عنوان “حداقل دستمزد سال ٩٧” شروع شده است. تعرضی که هدف آن زمینه سازی در جهت تدارک ملزومات عبور از وجود اعتراضات گسترده  کارگری،  فرصت یابی برای سازماندهی انواع شگردها در جهت دفع مقاومت و مبارزات جاری و کنترل و مهندسی کردن آن، و سرآنجام تامین بی دردسر دوباره منفعت سرمایه داران ایرانی و سرمایه گذاران جهانی بعداز “نتایج برجام”، که نیازمند وجود دها میلیون نیروی کار به مراتب ارزانتر”بردگان مدرن” و فاقد سازمان و تشکل مستقل در ایران است، از جمله اهدف محوری شروع  چنین کمپین و پروژه تعین حداقل دستمزد سال ٩٧ و تعرض مجدد دولت و بورژوائی ایران علیه طبقه کارگر است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 17:18 | چاپ مطلب

علیه جنایت دولت و شواری عالی کار متحد شویم!

شورای عالی کار و دولت اعتدال ضد کارگری امسال نیز با  اعلام ۱۴.۵ درصد “افزایش حداقل دستمزد”، یعنی از ٧١٢ هزار و ۴٢۵ تومان در سال ٩۵  به ۹٣۰ هزارتومان در ماه در سال ٩۶ ، مجددا زندگی میلیونها کارگر و خانواده های کارگری را “قانونا” به گرو گرفتند. سازماندهی مجدد یورش اقتصادی-سیاسی به طبقه کارگر، سازماندهی جنایت  سازمانیافته و گسترده علیه کارگران و فرزندانشان، و دوباره محکوم کردن طبقه کارگر به “زندگی  کردن” چهار برابر زیر خط فقر و گسترش دامنه مرگ و فلاکت به سازندگان جامعه است! 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 5 فروردین 1396 ساعت 20:03 | چاپ مطلب

سفره کارگران درآستانه سال۹۶همچون سال گذشته خالی ماند !

 صدای بی صدایان باشیم

باردیگر کوه موش زائید

 

با اعلان شاد باش های نوروزی به یکایک شما، اعلام رقم تلخ ۹۳۰هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۶، در سحرگاه چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۱۷، برای امسال هم دوره معرکه گیری کذایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به آخر رسید و درست به همان نمایشی بدل شد که پیشتر فعالین کارگری مستقل بر آن تاکید ورزیده و پای می فشردند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 20:15 | چاپ مطلب

میان دو حق برابر…(دربارۀ حداقل دستمزد و فریبرز رئیس دانا)

در بین فعالان جنبش کارگری و چپ، بحث بر سر میزان حداقل دستمزد قطبی شده است. در همه جای دنیا هم، در کشورهایی که اتحادیه ها و کارفرماها بر سر دستمزد قرارداد دستجمعی امضا می کنند، همیشه تخمین های متفاوتی از میزان حداقل دستمزد ارائه می شود و همیشه این واقعیت مایه بحث و جدل می شود. شرایط ایران اما بسیار متفاوت است، و همین شرایط متفاوت به مباحثه بر سر حداقل دستمزد جایگاه بمراتب مهم تری می دهد. من در انتهای مطلب به این نکته باز خواهم گشت، اما لازم است با این تأکید آغاز کنم که به نظر من تنها یک بحث عمیق تر نظری بر سر مبانی تعیین این ارقام می تواند به ترسیم افق مبارزاتی کارگران ایران فایده ای برساند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 فروردین 1395 ساعت 21:31 | چاپ مطلب

خصلت روز جهانی کارگر ٩۴

کارگران و مردم در شرایطی به استقبال برگزاری روز جهانی کارگر میروند که فاکتورهای قابل اتکا در عرصه مبارزات کارگران، معلمین و پرستاران با خواست “معیشت و منزلت”، ده ها اعتصاب، تجمع و آکسیون های خیابانی را انجام داده اند. این اعتراضات خصلت و همه گیر بودن خواستهای میلیونها نفر از مزدبگیران جامعه را رقم زده، فضای سیاسی ـ اعتراضی را بر یاس و ناامیدی غالب کرده و همچنین تعرض و طرح مطالبات برای افرایش دستمزدها، حقوق مناسب و رفاه را در راس جنبش اعتراضی قرار داده است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 19:11 | چاپ مطلب

مبارزه برای افزایش دستمزد در فاز تازه

افزایش هفده درصدی حداقل دستمزد و بیانیه شش تشکل کارگری برای حداقل دستمزد سه میلیون تومانی نقطه پایانی بود بر اتکا و استناد جنبش کارگری ایران بر ماده چهل و یک قانون کار در مبارزه برای حداقل دستمزد. سالهاست که حداقل دستمزد کارگران مطابق کفاف زندگی یک خانواده چهار نفره تعیین نمیشود بلکه با معیار های خود رژیم اسلامی یک سوم خط فقر است. سالهاست که جلسات شورایعالی کار، یعنی جلسه کارفرماها، دولت و شوراهای اسلامی، تکرار شوم تصمیم گیری برای تحمیل فقر به دهها میلیون کارگر در ایران است.  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 15 فروردین 1394 ساعت 10:05 | چاپ مطلب

باز هم دستمزدها!

در پاسخ به انتقادهای مربوط به دستمزدهای مصوب سال ۱۳۹۴ وزیر کار مدعی شدند که “برای اولین بار پس از انقلاب دستمزدها بالاتر از رقم تورم تعیین شده است”. 
تولید یاوه و حرف صد تا یک غاز در مورد طبقه کارگر، بارزترین مشخصه جمهوری اسلامی است. اینرا چه دوست و چه دشمن رژیم نمیتوانند منکر گردند. از مقامات اعلاء تا هر امام جمعه، از هر پارچه فروش بازار تا دانشجوی اولین درس دانشگاه دست چندم اقتصاد شهرستان فلان، با کمال میل درمسابقه اظهار فضل در مورد نرخ تولید و بارآوری کار و اشتغال شرکت میجویند. دست بر قضا همگی بر لزوم کار بیشتر و توقع کمتر کارگر توافق کامل را نشان میدهند! 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 فروردین 1394 ساعت 22:26 | چاپ مطلب

با دستمزد ۱۳۹۴ گوشت را در خواب ببینید

در حالی که فقط ۶ روز به پایان سال ۱۳۹۳ مانده است، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۴ در شورای عالی کار هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران «علی خدایی» رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی گفته است که جلسه بعدی تعیین مزد ۹۴ روز یکشنبه (۲۴ اسفند) برگزار خواهد شد. 
ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 23:58 | چاپ مطلب

دفاع از بیانیه مشترک در ارتباط با خواست افزایش دستمزد!

نامۀ سرگشاده به سندیکای شرکت واحد

۱- تشکل های کارگری و فعالان کارگری موجود و شناخته شده که در جنبش کارگری ایران حضور دارند در یک اتحاد عمل، بیانیه ای در ارتباط با دستمزد انتشار داده اند.*

این بیانیه بعد از سال ۱۳۸۸ اولین بیانیه مشترکی است که بر اساس یک اتحاد عمل، حول حداقل دستمزد منتشر شده؛ در این بیانیه آمده است «چنانچه به فوریت فاصله سبد هزینۀ بالای سه میلیون تومانی با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نشود، روز به روز بر عمق و دامنه اعتراضات کارگران افزوده خواهد شد و ما با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگی مان لحظه ای در دفاع از معیشت خود درنگ نخواهیم کرد.» 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 اسفند 1393 ساعت 21:23 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 13 )
   1      2   >>
صفحات