نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

ایران: انقلاب زنانه، مصافی مهم علیه اسلام

جنبش آزادی زن فراز و نشیب های بسیاری را در سی و دو سال اخیر پشت سر گذاشته است. در متن آنچه به انقلاب ۵۷ معروف شد نطفه های یک جنبش نوین آزادی زن شکل گرفت. با تضعیف سیستم دیکتاتوری و اختناق سلطنتی محافل و سازمان های زنان بوجود آمد. این محافل و سازمان ها توسط زنان چپ ایجاد شدند. در دوران انقلابی همراه با عروج جریان اسلامیستی به رهبری جنبش سیاسی ضد رژیم سلطنت، البته با کمک و طرح و نقشه دولت های غربی در هراس از عروج چپ و کمونیسم در ایران نگرانی و اضطراب از آینده شرایط زنان در جامعه تحت حاکمیت اسلامیست ها بشکل زمزمه در جامعه جاری شد. لیکن یک توهم پوپولیستی همه با هم، “بحث بعد از مرگ شاه” و “وحدت کلمه” به این زمزمه ها اجازه تبدیل شدن به یک صدای رسا و یک جنبش گسترده حقوق زن نداد . 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 20 مرداد 1392 ساعت 17:17 | چاپ مطلب

پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری

«هیچ نظام اجتماعی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشد مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید، هیچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیم نمی گردد. به این ترتیب بشر به طور قطع تکالیفی برای خود مقرر می کند که قادر به حل آن ها باشد، زیرا که بررسی دقیق تر همواره نشان می دهد که خود مسأله تنها وقتی مطرح می گردد که شرائط مادی حل آن از قبل فراهم شده یا لااقل در شرف شکل گرفتن باشد… » (مارکس)  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 10 مرداد 1392 ساعت 16:05 | چاپ مطلب

فقر و فلاکت بیشتر، وعده های دولت به کارگران و مردم

وضع وخیم زندگی و معیشت میلیونها کارگر و توده های وسیع مردم و فضای اعتراضی جامعه به یک چالش مهم رژیم اسلامی تبدیل شده است. هنوز روحانی سر کار نیامده است، زمزمه بر سر اینکه خزانه دولت خالیست، دولت دهم بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است و غیره، بلند شده و عملا ورشکستگی نظام بانکی و دولت را اعلام کرده اند.  
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 5 مرداد 1392 ساعت 23:40 | چاپ مطلب