نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

با آنها که بالای دیوار نشسته اند!

شعری از سید علی صالحی تقدیم میکنم به همه ی مبارزان کارگری و زنان..

نان از سفره و کلمه از کتاب، 

چراغ از خانه و شکوفه از انار،

 آب از پیاله و پروانه از پسین، 

ترانه از کودک و تبسم از لبانمان گرفته اید،

 با رویاهامان چه میکنید!

  


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 16:21 | چاپ مطلب

کارگران مهاجر در ایران

متن پیاده شدۀ مصاحبۀ فهیم آزاد با برنامۀ تلویزیونی "باهم" به گرداننده گی سیامک بهاری در مورد کارگران مهاجر در ایران:

رضا رضوانی: آقای فهیم به برنامۀ »باهم« خوش آمدید. می خواهیم که به وضعیت داخلی افغانستان یک کمی اشاره داشته باشیم. شما شاهد هستید که به بهانه های مختلف مردم افغانستان باهم دیگر جنگ داده می شوند. این که شگافهای مذهبی درآنجا برجسته ساخته می شود و از طرف دیگر و به طور مشخص ایران ازگروه های مذهبی حمایت می کند و از طرفی هم به طور آشکار از طالبان حمایت می کند و سالها از حزب اسلامی به همین ترتیب حمایت کرد و من در همین راستا می خواهم بپرسم که نقش جمهوری اسلامی در برجسته ساختن همین شگاف های مذهبی چیست و در نهایت چه پیامدهایی برای مردم افغانستان در پی خواهدداشت؟ 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 23:05 | چاپ مطلب