نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه ی کارگر

در تاریخ جامعه ی انسانی و از ابتدای شکل گیری مالکیت خصوصی و ایجاد جامعه ای طبقاتی، مزدوران و حامیان طبقات حاکم همیشه در پروسه های مختلف با اسلوب های گوناگون و رنگین، همواره تلاش کرده اند در مقابل تحولات تاریخی جنبش های برابری طلبانه و اعتراضات توده های زحمتکش و ستم دیده طبقه ی کارگر مانعی باشند تا به پندار خام خود توسط تحلیل گرانشان در اشکال و آلترنا تیو های مختلف، مبارزه ی بر حق طبقه ی پا یین جامعه را متو قف سازند و تا آخرین دقایق از هیج گونه جنایتی فروگذاری نکرده و با به میدان آوردن عروسک های خیمه شب بازی و بر افراشتن پرچم سیستم کاپیتالستی و گرایشات فرصت طلبانه ی راست به عظمت طلبی های خود همچنان ادامه می دهند. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 ساعت 17:10 | چاپ مطلب