نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

شعری برای کارگر

می بینم

که از طلوع ستاره گان
سیاهی کم رنگ
از وقوع زلزله
کوه ها نا پدید
از خروش موج ها
شهرها ناپیدا می شوند 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 دی 1392 ساعت 22:27 | چاپ مطلب

یک گام به پیش (بخش دوم)

یک گام به پیش :پیش در آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یابی و سبک کار حزبی(بخش دوم)*

”صورتهای ایدئولوژیک” و تحول سرمایه

در تبیین مبانی اقتصاد سیاسی تحول سرمایه داری و گرایش ها و فرآیندهای تعیین کننده ای که به جای تولید دمکراسی و اندیشه ی لیبرالیسم،در روبنای سیاسی جامعه دیکتاتوری و استبداد سیاسی و اندیشه گی را به بار می آورد ،اگر به تحولات روبنایی و “صورت های ایدئولوژیکی که آدمیان از طریق آن ها به این تصادم ها[ی طبقاتی] آگاهی می یابند و با یکدیگر به مبارزه برمی خیزند ”نپردازیم،از تبیین به حد امکان حقیقی آن چه که به چارچوب گفتار مربوط می گردند و در تناسب واقعی با آن هستند،فرو مانده ایم. این به آن معنی است که به طور مستقل بخشی را به این بحث اختصاس دهیم که این “صورت های ایدئولوژیک”چگونه بر فرایندهای عینی تحول سرمایه و مباریه میان طبقات اجتماعی در هر مرحله ی تاریخی تاثیر گذارده اند و صورت بندی اجتماعی متفاوتی را با آن چه که در سرمایه داری غرب شاهد آن بوده ایم،به بار آورده است.بحثی که به تقابل دیالکتیکی روبنا و زیربنا مربوط بوده و به حد کافی و در حد احتیاجات بحث تئوریکی ما ،در نوشته های مارکس و انگلس تشریح گردیده است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 15 دی 1392 ساعت 19:17 | چاپ مطلب

قضیه “فساد” در سرمایه صندوق سازمان تامین اجتماعی , کارگران نباید در دام دولت و دعوای درون خانوادگی جناح ها بیفتد!

قضیه ای به اسم “فساد و دزدی” از صندوق سازمان تامینن اجتماعی بطرف جامعه پرتاب شده است. به اطلاع عمومی رسیده است که دولت متعهد و مسئول اسلامی قصد پاکسازی دزدان و رشوه خواران و بیت المال خوران را دارد. صحنه تماشایی است. سیستمی که از پایه فاسد است، میخواهد دعوای درون جناحی را به قمیت دفاع از ملت به جامعه بفروشد. 
ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 دی 1392 ساعت 11:34 | چاپ مطلب

تعیین حداقل دستمزد توسط “شورای عالی کار” پاسخ به نیاز کدام طبقه ؟

به پایان سال نزدیک می شویم . تلاشهای کمپ  سرمایه داران و دولت آنها  برای یورش به سطح دستمزد ها آغاز شده است . در تازه ترین خبر ؛ هوشنگ درویشی به اصطلاح نماینده  کارگران در شورای عالی کار در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است که کمیته تعیین دستمزد از اوائل دی ماه جلسات خودش را آغاز می کند . وی که عمدتا نماینده کارفرمایان است تا کارگران و همواره سنگ منافع سرمایه داران را بر سینه می زند ؛ در دفاع از منافع کارفرمایان اعلام می کند که دستمزد کارگران باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی تعیین شود و به باور هوشنگ درویشی اگر حداقل دستمزد ها بالاتر از میزان خاصی باشد ؛ به کارفرما فشار وارد شده و ممکن است کارفرمایان به تعدیل کارگران دست بزنند . 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 7 دی 1392 ساعت 21:20 | چاپ مطلب

آیا خشونت بر زن فرهنگ ست؟!

این روزها همه در مذمت خشونت حرف می زنند. حتی آش آنقدر شور شده است که در همین ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با افراط گرایی و خشونت را با رای مثبت اکثریت قاطع ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، از جمله آمریکا و کانادا به تصویب رساند! در همین رابطه هم، جمهوری اسلامی مدت ها است طرحی به نام “اورژانس اجتماعی” برای مقابله با خشونت علیه زنان را مطرح کرده است. بی شرمانه ترین ادعای تاریخ معاصر ادعای جمهوری اسلامی در مخالفت با افراط گرایی و خشونت از جمله خشونت نسبت به زنان است. 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 دی 1392 ساعت 19:45 | چاپ مطلب