نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

هیچ جنبشی، بدون حضور اجتماعی زنان درآن، به ثمر نخواهد نشست!

در فایل زیر اطلاعیه ای که سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان و کانون سوسیالیست های کارگری به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن به صورت مشترک منتشر کرده اند را می توانید دانلود و مطالعه کنید:

اطلاعیه مشترک سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و کانون سوسیالیستهای کارگری به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زنان


"فرخنده و گرامی باد روز جهانی زن"

زنده باد سوسیالیسم!


تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 اسفند 1394 ساعت 20:21 | چاپ مطلب

باز هم در دفاع از حداقل مزد سه و نیم میلیون تومان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانی و حومه در بیانیهای به تاریخ 5  اسفند 94 خواهان »تعیین حداقل دستمزد باالتر از خط فقر )که کف آن در سال جاری سه و نیم میلیون تومان در ماه است(« شده است. 

این بیانیه در شرایطی صادر می شود که رژیم اسلامی به سرکوب فعالین کارگری شدت بخشیده و مشخصا سندیکای شرکت واحد را زیر ضرب گرفته تا بیانیه 7 تشکل کارگری را امضا نکند. رزمندگی و استواری رهبران سندیکای واحد در اینست که تبعید و زندان را به جان می خرند اما از خواست حیاتی حداقل مزد واحد کوتاه نمی آیند. آنها دوشادوش 12 تشکل کارگری دیگر، در مقابل طبقه سرمایه دار و دولتشان عملا قد علم کرده و خارج از مدار سه جانبه گرایی و افزایش مزد مطابق با تورم، پرچم مستقل کارگران را در دفاع از حداقل مزد برافراشته اند. 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 11 اسفند 1394 ساعت 22:47 | چاپ مطلب

بیاینه در دفاع از حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان

در دفاع از درخواست حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومانی دوازده تشکل کارگری ، "کمیته ی حمایت از مبارزات کارگری ایران - کانادا" و "انجمن کارگری جمال چراغ ویسی - سوئد "  بیانیه ای در تاریخ 21 فوریه 2016 صادر کرده است.

متن بیانیه را در اینجا بخوانید.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 4 اسفند 1394 ساعت 23:13 | چاپ مطلب